Lan tỏa yêu thương từ "shop 0 đồng"

Shop 0 đồng của các bạn trẻ ở xã Đông Hưng B, huyện An Minh (Kiên Giang) thu hút đông người đến cho và đến nhận. Ảnh: PV
Shop 0 đồng của các bạn trẻ ở xã Đông Hưng B, huyện An Minh (Kiên Giang) thu hút đông người đến cho và đến nhận. Ảnh: PV
Shop 0 đồng của các bạn trẻ ở xã Đông Hưng B, huyện An Minh (Kiên Giang) thu hút đông người đến cho và đến nhận. Ảnh: PV
Lên top