Kiến trúc sư dạy con bằng đồ chơi tái chế 0 đồng

Không vì mục đích kiếm lợi nhuận, anh Huy chỉ mong các con mình hiểu được giá trị cốt lõi là phải yêu thương gia đình, trân trọng những gì các cháu tự tay làm ra. Ảnh: Huy Hoàng.
Không vì mục đích kiếm lợi nhuận, anh Huy chỉ mong các con mình hiểu được giá trị cốt lõi là phải yêu thương gia đình, trân trọng những gì các cháu tự tay làm ra. Ảnh: Huy Hoàng.
Không vì mục đích kiếm lợi nhuận, anh Huy chỉ mong các con mình hiểu được giá trị cốt lõi là phải yêu thương gia đình, trân trọng những gì các cháu tự tay làm ra. Ảnh: Huy Hoàng.
Lên top