Khi trò nghèo được vô tư "shopping" với giá 0 đồng

Cô Đào và những học sinh đến phụ giúp cho shop 0 đồng. Ảnh: N.A
Cô Đào và những học sinh đến phụ giúp cho shop 0 đồng. Ảnh: N.A
Cô Đào và những học sinh đến phụ giúp cho shop 0 đồng. Ảnh: N.A
Lên top