HSVN Toàn Cầu tặng máy khử trùng không khí hỗ trợ chống dịch COVID-19

Đoàn thanh niên công ty HSVN Toàn cầu trao tặng thiết bị sát khuẩn khử trùng Ozone đến các y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội).
Đoàn thanh niên công ty HSVN Toàn cầu trao tặng thiết bị sát khuẩn khử trùng Ozone đến các y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội).
Đoàn thanh niên công ty HSVN Toàn cầu trao tặng thiết bị sát khuẩn khử trùng Ozone đến các y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội).
Lên top