Hơn chục năm "vác tù và" lo bữa ăn cho bệnh nhân nghèo

Lên top