Hơn 2000 người cùng đi nhặt rác quanh Hà Nội

Lên top