Hơn 20 năm qua, có một "Bà Thưởng giúp dân" ở Hòa Vang, Đà Nẵng

Bà Thưởng đi vận động, tuyên tryền bà con phòng chống dịch khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại ở Đà Nẵng. Ảnh: NQ
Bà Thưởng đi vận động, tuyên tryền bà con phòng chống dịch khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại ở Đà Nẵng. Ảnh: NQ
Bà Thưởng đi vận động, tuyên tryền bà con phòng chống dịch khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại ở Đà Nẵng. Ảnh: NQ
Lên top