Hơn 20 năm cần mẫn với nồi cháo tình thương

Ông Đỗ Cứ với nồi cháo hơn 21 năm ở bệnh viện quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng. 
Ảnh: Thuỳ Trang
Ông Đỗ Cứ với nồi cháo hơn 21 năm ở bệnh viện quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Ông Đỗ Cứ với nồi cháo hơn 21 năm ở bệnh viện quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top