Hơn 100 sinh viên y dược Đà Nẵng chi viện giúp Phú Yên chống dịch COVID-19

Hơn 100 sinh viên y dược Đà Nẵng chi viện giúp Phú Yên chống dịch COVID-19. Ảnh: TT
Hơn 100 sinh viên y dược Đà Nẵng chi viện giúp Phú Yên chống dịch COVID-19. Ảnh: TT
Hơn 100 sinh viên y dược Đà Nẵng chi viện giúp Phú Yên chống dịch COVID-19. Ảnh: TT
Lên top