Hơn 10 năm may chăn ấm cho người nghèo

Những chiếc chăn của bà Trần Thị Ánh Tuyết rất đặc biệt với đủ loại vải, màu sắc. Ảnh: N.Tri
Những chiếc chăn của bà Trần Thị Ánh Tuyết rất đặc biệt với đủ loại vải, màu sắc. Ảnh: N.Tri
Những chiếc chăn của bà Trần Thị Ánh Tuyết rất đặc biệt với đủ loại vải, màu sắc. Ảnh: N.Tri
Lên top