Hội phụ nữ, đoàn thanh niên giúp nông dân tiêu thụ nông sản ngày phong toả

Hội phụ nữ, đoàn thanh niên giúp nông dân tiêu thụ nông sản ngày phong toả. Ảnh: TT
Hội phụ nữ, đoàn thanh niên giúp nông dân tiêu thụ nông sản ngày phong toả. Ảnh: TT
Hội phụ nữ, đoàn thanh niên giúp nông dân tiêu thụ nông sản ngày phong toả. Ảnh: TT
Lên top