Hiến 7.000m2 đất mở hẻm ở TPHCM: "Vì lợi ích chung của mọi người"

Hiến 7.000 m2 đất mở hẻm ở TPHCM: Người tình nguyện, người trăn trở. Đồ họa: Thanh Vũ.
Hiến 7.000 m2 đất mở hẻm ở TPHCM: Người tình nguyện, người trăn trở. Đồ họa: Thanh Vũ.
Hiến 7.000 m2 đất mở hẻm ở TPHCM: Người tình nguyện, người trăn trở. Đồ họa: Thanh Vũ.
Lên top