Hết cách ly, y bác sĩ Đà Nẵng vẫn chiến đấu vì sự đoàn viên trọn vẹn

Y bác sĩ Đà Nẵng vẫn chiến đấu vì sự đoàn viên trọn vẹn. Ảnh: Thuỳ Trang
Y bác sĩ Đà Nẵng vẫn chiến đấu vì sự đoàn viên trọn vẹn. Ảnh: Thuỳ Trang
Y bác sĩ Đà Nẵng vẫn chiến đấu vì sự đoàn viên trọn vẹn. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top