Hành trình 10 năm tìm mộ liệt sĩ và đội xe máy nghĩa tình

Đội xe máy nghĩa tình chuyên chở người thân liệt sĩ đi tìm mộ miễn phí. 
Ảnh: Thanh Chung
Đội xe máy nghĩa tình chuyên chở người thân liệt sĩ đi tìm mộ miễn phí. Ảnh: Thanh Chung
Đội xe máy nghĩa tình chuyên chở người thân liệt sĩ đi tìm mộ miễn phí. Ảnh: Thanh Chung
Lên top