Hàng trăm suất ăn miễn phí cho “người cần” tại Đà Nẵng giữa dịch COVID-19

Hàng trăm suất ăn miễn phí cho những “ai cần” giữ dịch COVID-19
Hàng trăm suất ăn miễn phí cho những “ai cần” giữ dịch COVID-19
Hàng trăm suất ăn miễn phí cho những “ai cần” giữ dịch COVID-19
Lên top