Hàng nghìn con gà Hải Dương tiếp tục được người dân Hà Nội giải cứu

Lên top