Hai nữ sinh mang chiếc ví nhặt được tới công an để tìm người trả lại

Hai nữ sinh mang chiếc ví nhặt được tới trụ sở công an để tìm người bị rơi, trả lại. Ảnh: CACC.
Hai nữ sinh mang chiếc ví nhặt được tới trụ sở công an để tìm người bị rơi, trả lại. Ảnh: CACC.
Hai nữ sinh mang chiếc ví nhặt được tới trụ sở công an để tìm người bị rơi, trả lại. Ảnh: CACC.
Lên top