Hai năm, trả lại gần 500 triệu đồng do hành khách bỏ quên

Nhiệm vụ hàng ngày của chị Phan Thị Thuỳ Linh. Ảnh: Phan Công
Nhiệm vụ hàng ngày của chị Phan Thị Thuỳ Linh. Ảnh: Phan Công
Nhiệm vụ hàng ngày của chị Phan Thị Thuỳ Linh. Ảnh: Phan Công
Lên top