Hà Nội: Triệu bữa cơm đến với hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch

Các suất ăn hàng ngày được gửi tới những bệnh nhân nghèo, công nhân lao động mất việc, sinh viên nghèo, hộ khó khăn và người khuyết tật.
Các suất ăn hàng ngày được gửi tới những bệnh nhân nghèo, công nhân lao động mất việc, sinh viên nghèo, hộ khó khăn và người khuyết tật.
Các suất ăn hàng ngày được gửi tới những bệnh nhân nghèo, công nhân lao động mất việc, sinh viên nghèo, hộ khó khăn và người khuyết tật.
Lên top