Hà Nội: Bà giáo già cần mẫn “xóa mù chữ” giữa lòng đô thị

Bà giáo Huyền tỉ mỉ chỉ bảo cho các em từng bài học. Ảnh: Kim Anh
Bà giáo Huyền tỉ mỉ chỉ bảo cho các em từng bài học. Ảnh: Kim Anh
Bà giáo Huyền tỉ mỉ chỉ bảo cho các em từng bài học. Ảnh: Kim Anh
Lên top