Gửi hơi ấm qua từng chiếc khăn đan cho trẻ em nghèo vùng cao

Ảnh: Thanh Nga
Ảnh: Thanh Nga
Ảnh: Thanh Nga
Lên top