Giáo viên gom góp tiền thưởng ủng hộ cho quỹ phòng dịch COVID-19

Cô giáo Yến ủng hộ cho quỹ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: CTV.
Cô giáo Yến ủng hộ cho quỹ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: CTV.
Cô giáo Yến ủng hộ cho quỹ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: CTV.
Lên top