Giảng viên, sinh viên Bách Khoa chế tạo máy thở hỗ trợ điều trị COVID-19

Ảnh: Dũng Đặng
Ảnh: Dũng Đặng
Ảnh: Dũng Đặng
Lên top