Giảng viên góp tiền, sinh viên góp sức giúp nhau qua mùa dịch

Giảng viên góp tiền, sinh viên góp sức giúp nhau qua mùa dịch. Ảnh: ĐA
Giảng viên góp tiền, sinh viên góp sức giúp nhau qua mùa dịch. Ảnh: ĐA
Giảng viên góp tiền, sinh viên góp sức giúp nhau qua mùa dịch. Ảnh: ĐA
Lên top