Giảng viên du lịch Đà Nẵng tự chế “ATM gạo” thủ công giúp bà con nghèo

Hàng nghìn suất gạo từ máy "ATM gạo" được gửi đến người dân nghèo Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ
Hàng nghìn suất gạo từ máy "ATM gạo" được gửi đến người dân nghèo Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ
Hàng nghìn suất gạo từ máy "ATM gạo" được gửi đến người dân nghèo Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ
Lên top