Gia Lai: Trẻ em may khẩu trang tặng y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Lên top