Gặp vị lương y ở Thái Bình hơn 30 năm trị bỏng cho hàng vạn người

Ông Thoàn "bỏng" thay băng, đắp thuốc cho một bệnh nhi 3 tuổi bị bỏng cả hai chân đến từ TP.Thái Bình. Ảnh: T.D
Ông Thoàn "bỏng" thay băng, đắp thuốc cho một bệnh nhi 3 tuổi bị bỏng cả hai chân đến từ TP.Thái Bình. Ảnh: T.D
Ông Thoàn "bỏng" thay băng, đắp thuốc cho một bệnh nhi 3 tuổi bị bỏng cả hai chân đến từ TP.Thái Bình. Ảnh: T.D
Lên top