“Đường dây nóng Ngày mai”: Dành hàng giờ để lắng nghe những người xa lạ

Các thành viên của Đường dây nóng Ngày mai. Ảnh: Bảo Linh
Các thành viên của Đường dây nóng Ngày mai. Ảnh: Bảo Linh
Các thành viên của Đường dây nóng Ngày mai. Ảnh: Bảo Linh
Lên top