“Dũng sĩ tái chế” gom phế thải để xây dựng thư viện cộng đồng

Nhóm Dũng sĩ tái chế đang trao đổi, thực hiện thiết kế sản phẩm. Ảnh: PV
Nhóm Dũng sĩ tái chế đang trao đổi, thực hiện thiết kế sản phẩm. Ảnh: PV
Nhóm Dũng sĩ tái chế đang trao đổi, thực hiện thiết kế sản phẩm. Ảnh: PV
Lên top