Đóng cửa vì dịch COVID-19, nhà hàng mang "cái thực" giúp bà con chống dịch

Lên top