Đội tình nguyện U60, 70 bảo vệ vùng xanh chống dịch COVID-19

Lên top