Đôi bông tai của hồi môn, đồng bạc hoa xòe và tấm lòng của cụ bà 90 tuổi

Cụ bà Triệu Thị Hải và những hiện vật quý ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19.
Cụ bà Triệu Thị Hải và những hiện vật quý ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19.
Cụ bà Triệu Thị Hải và những hiện vật quý ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19.
Lên top