Đoàn viên công đoàn cứu cháu bé bị đuối nước

Anh Hoàng Hữu Tháp và cháu L bên góc ao - nơi sự việc xảy ra chiều 15.3. Ảnh: NVCC
Anh Hoàng Hữu Tháp và cháu L bên góc ao - nơi sự việc xảy ra chiều 15.3. Ảnh: NVCC
Anh Hoàng Hữu Tháp và cháu L bên góc ao - nơi sự việc xảy ra chiều 15.3. Ảnh: NVCC
Lên top