Đi từng ngõ tìm những phận đời bị bỏ quên giữa mùa dịch COVID-19

Các thành viên CLB "Bạn thương nhau" rong ruổi trên những con đường, ngõ hẻm của Đà Nẵng để tìm đến những cô bán vé số, chị lượm ve chai để hỗ trợ trong mùa dịch bệnh. Ảnh: Thuỳ
Các thành viên CLB "Bạn thương nhau" rong ruổi trên những con đường, ngõ hẻm của Đà Nẵng để tìm đến những cô bán vé số, chị lượm ve chai để hỗ trợ trong mùa dịch bệnh. Ảnh: Thuỳ
Các thành viên CLB "Bạn thương nhau" rong ruổi trên những con đường, ngõ hẻm của Đà Nẵng để tìm đến những cô bán vé số, chị lượm ve chai để hỗ trợ trong mùa dịch bệnh. Ảnh: Thuỳ
Lên top