Đi bộ hàng giờ lấy mẫu truy vết và lời hứa "hết dịch mẹ sẽ về"

Chị Nguyễn Thị Ngọc Châu lấy mẫu xét nghiệm dịch COVID-19 cho người dân. Ảnh: Thu Loan
Chị Nguyễn Thị Ngọc Châu lấy mẫu xét nghiệm dịch COVID-19 cho người dân. Ảnh: Thu Loan
Chị Nguyễn Thị Ngọc Châu lấy mẫu xét nghiệm dịch COVID-19 cho người dân. Ảnh: Thu Loan
Lên top