Đà Nẵng: 5.000 phần quà cho công nhân vệ sinh và người khó khăn do COVID-19

Hơn 1.300 trong số hơn 5 ngàn phần quà dành cho công nhân vệ sinh môi trường thành phố Đà Nẵng
Hơn 1.300 trong số hơn 5 ngàn phần quà dành cho công nhân vệ sinh môi trường thành phố Đà Nẵng
Hơn 1.300 trong số hơn 5 ngàn phần quà dành cho công nhân vệ sinh môi trường thành phố Đà Nẵng
Lên top