Đà Nẵng: 500 triệu đồng trao cho các y bác sĩ chống dịch COVID-19

Các mạnh thường quân Đà Nẵng đã trao hơn 500 triệu đồng hỗ trợ các y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 (ảnh TH)
Các mạnh thường quân Đà Nẵng đã trao hơn 500 triệu đồng hỗ trợ các y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 (ảnh TH)
Các mạnh thường quân Đà Nẵng đã trao hơn 500 triệu đồng hỗ trợ các y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 (ảnh TH)
Lên top