Cụ ông Hải Phòng hơn 20 năm tận tuỵ vì những mảnh đời cơ cực

Ông Hoàng Xuân Thu đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Phạm Thị Tuyết - hộ cận nghèo phường Vạn Hương (Đồ Sơn, Hải Phòng). Ảnh MD
Ông Hoàng Xuân Thu đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Phạm Thị Tuyết - hộ cận nghèo phường Vạn Hương (Đồ Sơn, Hải Phòng). Ảnh MD
Ông Hoàng Xuân Thu đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Phạm Thị Tuyết - hộ cận nghèo phường Vạn Hương (Đồ Sơn, Hải Phòng). Ảnh MD
Lên top