Cụ 90 tuổi tặng máy thở phòng, chống COVID-19: Chuyện bình thường thôi mà!

Lên top