Công nhân chung sức nấu cháo miễn phí trợ giúp người nghèo

Công nhân vừa tan ca đến bếp ăn nấu cháo phát miễn phí cho người nghèo. 
Ảnh: Đình Trọng
Công nhân vừa tan ca đến bếp ăn nấu cháo phát miễn phí cho người nghèo. Ảnh: Đình Trọng
Công nhân vừa tan ca đến bếp ăn nấu cháo phát miễn phí cho người nghèo. Ảnh: Đình Trọng
Lên top