Công an, nhân viên y tế gói 180 cặp bánh chưng tặng người dân nghèo

Công an, nhân viên y tế gói 180 cặp bánh chưng tặng người dân nghèo. Ảnh: Như Nghĩa
Công an, nhân viên y tế gói 180 cặp bánh chưng tặng người dân nghèo. Ảnh: Như Nghĩa
Công an, nhân viên y tế gói 180 cặp bánh chưng tặng người dân nghèo. Ảnh: Như Nghĩa
Lên top