Có qua cơn lận đận, mới hiểu được lòng nhau!

Đoàn y bác sĩ TP.Hải Phòng lên đường chi viện cho TP.Đà Nẵng. Ảnh: D.Tam
Đoàn y bác sĩ TP.Hải Phòng lên đường chi viện cho TP.Đà Nẵng. Ảnh: D.Tam
Đoàn y bác sĩ TP.Hải Phòng lên đường chi viện cho TP.Đà Nẵng. Ảnh: D.Tam
Lên top