Cô học trò nhỏ hai lần tìm đến công an phường để trả lại tiền nhặt được

Em Viên Thu Hiền nộp lại số tiền nhặt được cho công an phường để trao trả cho người đánh rơi. Ảnh: Mộc Lan
Em Viên Thu Hiền nộp lại số tiền nhặt được cho công an phường để trao trả cho người đánh rơi. Ảnh: Mộc Lan
Em Viên Thu Hiền nộp lại số tiền nhặt được cho công an phường để trao trả cho người đánh rơi. Ảnh: Mộc Lan
Lên top