Cô giáo dành tuổi thanh xuân gieo chữ ở vùng cao

Cô giáo Trà Thị Thu và các em nhỏ vùng cao. Ảnh: NVCC
Cô giáo Trà Thị Thu và các em nhỏ vùng cao. Ảnh: NVCC
Cô giáo Trà Thị Thu và các em nhỏ vùng cao. Ảnh: NVCC
Lên top