Cô gái mê từ thiện

Chị Bạch Thị Thuỷ chia sẻ với người nghèo. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Chị Bạch Thị Thuỷ chia sẻ với người nghèo. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Chị Bạch Thị Thuỷ chia sẻ với người nghèo. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lên top