Cô gái khuyết tật tình nguyện tham gia Tổ kiểm soát dịch COVID-19

Phạm Thị Hồng Mai xung phong tham gia tổ kiểm soát dịch COVID-19 tại địa phương. Ảnh MD
Phạm Thị Hồng Mai xung phong tham gia tổ kiểm soát dịch COVID-19 tại địa phương. Ảnh MD
Phạm Thị Hồng Mai xung phong tham gia tổ kiểm soát dịch COVID-19 tại địa phương. Ảnh MD
Lên top