Cô gái 9X và hành trình gieo ước mơ bóng đá cho trẻ em vùng cao

Trẻ em nghèo được tạo cơ hội chơi bóng với dự án "Gieo ước mơ bóng đá". Ảnh: NVCC
Trẻ em nghèo được tạo cơ hội chơi bóng với dự án "Gieo ước mơ bóng đá". Ảnh: NVCC
Trẻ em nghèo được tạo cơ hội chơi bóng với dự án "Gieo ước mơ bóng đá". Ảnh: NVCC
Lên top