Chuyện về những thầy giáo mầm non gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

Các thầy giáo Trường Mầm non Thanh Quân chơi đùa cùng trẻ trong giờ ra chơi. Ảnh: H.D
Các thầy giáo Trường Mầm non Thanh Quân chơi đùa cùng trẻ trong giờ ra chơi. Ảnh: H.D
Các thầy giáo Trường Mầm non Thanh Quân chơi đùa cùng trẻ trong giờ ra chơi. Ảnh: H.D
Lên top