Chuyến đò 0 đồng ngược dòng nước lũ chở người bệnh

Chuyến đò 0 đồng trong mùa nước lũ. Ảnh: Thanh Chung
Chuyến đò 0 đồng trong mùa nước lũ. Ảnh: Thanh Chung
Chuyến đò 0 đồng trong mùa nước lũ. Ảnh: Thanh Chung
Lên top