Chuyện cô đỡ thôn bản làm "mẹ" của hàng trăm trẻ em vùng sâu

Chị Rơ Châm Alui được nhiều người gọi vui là "mẹ nuôi" của hàng trăm đứa trẻ của buôn làng. Ảnh: Lin Xong
Chị Rơ Châm Alui được nhiều người gọi vui là "mẹ nuôi" của hàng trăm đứa trẻ của buôn làng. Ảnh: Lin Xong
Chị Rơ Châm Alui được nhiều người gọi vui là "mẹ nuôi" của hàng trăm đứa trẻ của buôn làng. Ảnh: Lin Xong
Lên top